هوشيار به حالمان باشيم
نوسانات حالى ما به علت شرايط درونى و محيطى، همواره در حال تغييراست. پس طبيعى می نماید كه هيچ حالى ثابت نباشد.
بنابراين بر كسى كه حالش دچار نواسانات می شود ايرادى وارد نيست.
مسئله اين نيست كه حالمان تغيير مى كند، مهم اين است كه با تغيير حالمان چه مى كنيم؟ چقدر آگاهانه آن را مى بينيم و چقدر در حد تواناييمان ميزان نوسانات را، كنترل مى كنيم؟
اگر هوشيارانه از شدتش نكاهيم و تحت كنترل خويش در نياوريم، خواسته يا ناخواسته به خودمان و اطرافيانمان آسيب وارد مى كنيم.

دو صد گفته، چو نيم كردار نيست
با تحول جامعه و فرهنگ هاى آن، ضرب المثل های مردمی آزمون دشوارى را مى گذرانند. برخى به بيان فشرده، انديشه ى غنى خود را بروز مى دهند و برخی دیگر نسبی اند و برخی نیز به زمان و مكان مشخصی مُهر تعلق می زنند. از جمله ضرب المثل هايى كه نيازمند ارزيابى دقيق ترى هستند: " دو صد گفته، چو نيم كردار نيست" از یک طرف ارزش گفته ها به تمامى اشكال فزونى می یابد و از طرف ديگر کنش های کوچک، ملموس ترین محک برای ارزیابی از کیفیت روابط به شمار می رود. شايد امروز بيش از هر زمان ديگر آنچه در روابط نزديك و صميمى حائز اهميت است: " ز تعارف كم كنیم و بر مبلغ بیافزاییم"،
O ur experience of empowerment
We consider empowerment as a multi-layer and multi-processes interaction between those engaged in the path to empowerment. These multi-dimensional aspects are as much valid for individual empowerment as for networks and groups. As a premise for these kinds of interventions, we, primarily, need a great capacity of listening and also a will of sharing experiences and resources including intellectual and mental resources. From this perspective, all engaged in empowerment will get empowered.
آوای دل
اگر در شعر ادب انديشه در يك كلام، سابقه ی درك انسان و هستی ما ايرانی ها دل جايگاه با عظمتی داشته باشد. بر ما چه گذشت كه رد پاي دل را گم كرده ايم و از آن اسف بار تر آواي دل را نمي شنويم. آواي دل كلام شاعرانه ای كه غم يا شعف معشوق می گويد، نيست. پژواكی از درايت وجود است كه فرا زمان و فرا مكان شكل گرفته. اگر عقل و منطق آموختنی و يادگرفتنی است، رمز گشايی از آوای دل نيز پر از الفبايی است كه نه راز است و نه رمز.. هم راز است و هم رمز. سامان دل آغاز درايتی عميق از وجود انسان و جايگاهش در هستی است.
وقتی کلیشه ها پاسخگو نیستند
جامعه ى ما به دلایل پیچیده ای یکی از پرشتاب ترین جوامع بشری در دنیای معاصر است و شتاب تغییرات انقدر بالاست که هیچ سیاست گذاری را در هیچ زمینه ای امکان اطمینان خاطر یافتن به یک دید استراتژیک جامع پایه نمیدهد.
انسان و زیبای
اسطوره وسيله ى درك واقعيت اطراف يك انسان مى شود وقتى شناخت موجود و كافى نباشد.
نجوای آزادی
هستى مجموعه اى متراكم از تجربه-تفاوت است و در عين حال انبوه متراكمى از تجربه و ظاهر.
لطفی که برتولوچی به چین کرد
فساد عمومی از یکطرف رشد اقتصادی را کند کرده و از طرف دیگر اعتماد مردم به حکومت را به شدت تضعیف کرده است.
انسان و زیبای
گفتمان پيرامون انسان و زيبايى، تأثير در زيباتر شدن، زيباتر ديدن، زيباتر انديشيدن، زيباتر زيستن انسانها دارد و گفتمان تجملى نيست. يك تأثير اجتماعى مسجل دارد. به همان دليل كه گفتمانى كه به كراهت متمركز شود تأثير در قدرت يافتن كراهت ها دارد. اصلا نمى گويم راجع به كراهت حرفى نگوييم ولى همه واقعيت را به كراهت نمى شود و نبايد تعميم داد.
انسان و زیبای
اگر چشم جلوى دوربين باشد، آنچه كه چشم زيبا تشخيص داده درون دوربين مى آيد. درحاليكه اگر چشم پشت دوربين باشد آن چيزى كه فن آورى دوربين به شما اجازه دهد وارد دوربين مى شود.
پروفسور صدریا
هر حيطه جنبش فرهنگى، خُرده فرهنگ نيست و الزاماً انگيزه اى براى اتصال برقرار كردن بصورت افقى يا عمودى با ديگر حركتهاى خُرده فرهنگى ندارند و غايتشان موضوعيت خودشان است.
بیسنته آمیگو
هنگامی که تنها ۸ سال داشت نوازندگی گیتار را شروع کرد. به دلیل مهارت و استعدادی که از خود بروز داده بود چندین سال در گروه "Manolo Sanluar" نوازندگی کرد. در سال ۲۰۰۲ آلبومی با نام "Ciudad de las Ideas" منتشر کرد که برنده ی جایزه ی گرَمی لاتین و به عنوان بهترین آلبوم فلامنکو شد.
آقای دکتر - 2
پروفسور مجتبی صدریا نظریه‌پرداز فرهنگی و اجتماعی کودتا و رخدادهاى بعد از آن در ترکیه، بسیاری را حیرت‌زده کرد.
دوره آموزشی
اگر در شعر ادب اندیشه در یک کلام، سابقه ی درک انسان و هستی ما ایرانی ها دل جایگاه با عظمتی داشته باشد. بر ما چه گذشت که رد پای دل را گم کرده ایم و از آن اسف بار تر آوای دل را نمی شنویم.
آواي دل كلام شاعرانه ای كه غم يا شعف معشوق می گويد، نيست. پژواكی از درايت وجود است كه فرا زمان و فرا مكان شكل گرفته. اگر عقل و منطق آموختنی و يادگرفتنی است، رمز گشايی از آوای دل نيز پر از الفبايی است كه نه راز است و نه رمز..
هم راز است و هم رمز. سامان دل آغاز درایتی عمیق از وجود انسان و جایگاهش در هستی است.
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.
A bout us
The human of today is, on the one hand, exposed to widely held thoughts that emphasize the specialization of the disciplines and, on the other hand, the thought that has favored the promotion of thinking about the human in a sporadic and disjointed way and part by part.
A social context is also added to these factors, in which the human forms a relationship with its own self, which is ever more ambiguous, outward and heterocentric.
These factors, together, lead us to have a poor understanding of ourselves and many misunderstandings about our position in the universe.
Our institution was founded in 1388 thanks to the efforts of Professor Modjtaba Sadria and strives to somehow provide a platform to improve these poor understandings of our own selves on an individual and social level.
In addition to discussing theoretical concepts, obstacles and opportunities, this institution examines the process of self-realization during its various courses and, by creating a cognitive and research-oriented environment, has been seeking to adopt an approach that the individual constantly faces the question of ‘Who am I?’ and ‘Who do I want to be?’, through minimizing the obstacles and creating opportunities and capacity building.
The view of this movement is that people -- by being present in this environment to gain and deepen an analytical attitude through thinking, interacting, studying and implementing -- understand themselves as valuable human resources and make conscience efforts to develop this wealth.
دوره آموزشی
اگر در شعر ادب اندیشه در یک کلام، سابقه ی درک انسان و هستی ما ایرانی ها دل جایگاه با عظمتی داشته باشد. بر ما چه گذشت که رد پای دل را گم کرده ایم و از آن اسف بار تر آوای دل را نمی شنویم.
آواي دل كلام شاعرانه ای كه غم يا شعف معشوق می گويد، نيست. پژواكی از درايت وجود است كه فرا زمان و فرا مكان شكل گرفته. اگر عقل و منطق آموختنی و يادگرفتنی است، رمز گشايی از آوای دل نيز پر از الفبايی است كه نه راز است و نه رمز..
هم راز است و هم رمز. سامان دل آغاز درایتی عمیق از وجود انسان و جایگاهش در هستی است.